Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HUBATIUS_z_Kotnova_Ludvík_1675-1740)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HUBATIUS z Kotnova Ludvík 1675-1740

Z Personal
Ludvík HUBATIUS z Kotnova
Narození 1675
Úmrtí 1740
Povolání 43- Významný představitel obecní správy


Ludvík HUBATIUS z Kotnova