Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HUPNER_Karel_1858-1888)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HUPNER Karel Rudolf 1858-1888

Z Personal
Karel HUPNER
Narození 1858
Úmrtí 1888
Povolání 63- Spisovatel


Karel HUPNER