Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HUPPERT_Karl_Hugo_29.1.1832-19.10.1904)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HUPPERT Karl Hugo 29.1.1832-19.10.1904

Z Personal
Karl Hugo HUPPERT
Narození 29.1.1832
Úmrtí 19.10.1904
Povolání

15- Lékaři 3- Chemik nebo alchymista

61- Pedagog


Karl Hugo HUPPERT