Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JAROŠ_Josef_29.11.1877-21.6.1972)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JAROŠ Josef 29.11.1877-21.6.1972

Z Personal
Josef JAROŠ
Narození 29.11.1877
Úmrtí 21.6.1972
Povolání 55- Jazykovědec


Josef JAROŠ