Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JEŘÁBKOVÉ_1690)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JEŘÁBKOVÉ 1690

Z Personal
JEŘÁBKOVÉ
Narození 1690
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


JEŘÁBKOVÉ