Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (JEZDINSKÝ_František_16.1.1858)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

JEZDINSKÝ František 16.1.1858

Z Personal
František JEZDINSKÝ
Narození 16.1.1858
Povolání

55- Jazykovědec 53- Historik 61- Pedagog

38- Obchod, služby, cestovní ruch


František JEZDINSKÝ