Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KÜNIGL_zu_Ehrenburg_Kašpar_Heřman_18.11.1745-28.4.1824)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KÜNIGL zu Ehrenburg Kašpar Heřman 18.11.1745-28.4.1824

Z Personal
Kašpar Heřman KÜNIGL zu Ehrenburg
Narození 18.11.1745
Úmrtí 28.4.1824
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Kašpar Heřman KÜNIGL zu Ehrenburg