Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KASTNER_Leopold_1760)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KASTNER Leopold 1760

Z Personal
Leopold KASTNER
Narození 1760
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Leopold KASTNER