Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KIZLINK_Karel_10.10.1895-8.5.1976)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KIZLINK Karel 10.10.1895-8.5.1976

Z Personal
Karel KIZLINK
Narození 10.10.1895
Úmrtí 8.5.1976
Povolání

44- Právník

58- Teoretik nebo historik státu a práva


Karel KIZLINK