Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (KOLOVRAT_z_Joachim_1530)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

KOLOVRAT z Joachim 1530

Z Personal
Joachim KOLOVRAT z
Narození 1530
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Joachim KOLOVRAT z