Historie verzí stránky „KRAUSSOVÁ Pavlína Anna Maria 22.6.1873-25.12.1942“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace