Historie verzí stránky „LANNA Vojtěch ml. 29.5.1836-31.12.1909“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace