Verze z 1. 3. 2015, 14:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LARISCH_von_Mönnich_Heinrich_23.2.1793-21.4.1859)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LARISCH von Mönnich Heinrich 23.2.1793-21.4.1859

Z Personal
Heinrich LARISCH von Mönnich
Narození 23.2.1793
Úmrtí 21.4.1859
Povolání

26- Bánský odborník nebo energetik

31- Potravinář


Heinrich LARISCH von Mönnich