Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LENDECKE_Kamil_18.10.1860)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LENDECKE Kamil 18.10.1860

Z Personal
Kamil LENDECKE
Narození 18.10.1860
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Kamil LENDECKE