Verze z 15. 10. 2015, 23:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LEVIT Eugen 13.6.1850-2.11.1900

Z Personal
Eugen LEVIT
Narození 13.6.1850
Úmrtí 2.11.1900
Povolání 15- Lékaři
39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče
63- Spisovatel


Eugen LEVIT