Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LINKA_Vojtěch_23.7.1870)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LINKA Vojtěch 23.7.1870

Z Personal
Vojtěch LINKA
Narození 23.7.1870
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky


Vojtěch LINKA