Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LIPÉ_z_a_na_Moravské_Jan_1530-23.1.1598)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LIPÉ z a na Moravské Jan 1530-23.1.1598

Z Personal
Jan LIPÉ z a na Moravské
Narození 1530
Úmrtí 23.1.1598
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Jan LIPÉ z a na Moravské