Historie verzí stránky „LOHELIUS Jan 1549-2.11.1622“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace