Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MĚCHURA_Jan_1772-1851)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MĚCHURA Jan 1772-1851

Z Personal
Jan MĚCHURA
Narození 1772
Úmrtí 1851
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ 44- Právník 21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Jan MĚCHURA