Historie verzí stránky „MACHONIN Sergej 29.12.1918-24.11.1995“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace