Verze z 27. 1. 2020, 11:15, kterou vytvořil Martínek (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MAREK Michaela 22.8.1956-24.9.2018

Z Personal
Michaela MAREk
Narození 22.8.1956
Místo narození Praha
Úmrtí 24.9.2018
Místo úmrtí Lipsko (Německo)
Jiná jména MARKOVÁ
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
Titul prof., PhDr.
Citace Biografický slovník českých zemí


hrob: Poděbrady

Literatura

Historici umění, s. 874-875