Historie verzí stránky „MATOUSCHEK Franz 21.11.1871-27.7.1945“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace