MediaWiki:Sidebar: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 18: Řádka 18:
 
** Kategorie:C|Významnost C
 
** Kategorie:C|Významnost C
 
** Kategorie:D|Významnost D
 
** Kategorie:D|Významnost D
 +
** Kategorie:O|Odkazová hesla
 
* Profese
 
* Profese
 
** Kategorie:4- Antropolog|Antropolog
 
** Kategorie:4- Antropolog|Antropolog

Aktuální verze z 17. 10. 2015, 23:25

 • navigation
  • mainpage|mainpage-description
  • recentchanges-url|recentchanges
  • randompage-url|randompage
  • helppage|help
 • Vyhledávání
  • Speciální:Všechny_stránky|Selektování OD-DO
  • Speciální:PrefixIndex|Dle začátku názvů
  • Speciální:Hledání|V celém slovníku
  • Speciální:MultiCategorySearch|Ve více kategoriích
 • Kategorie
  • Kategorie:Povolání|Profese
  • Speciální:Kategorie|Používané
  • Speciální:Nepoužívané_kategorie|Nepoužívané
 • Významnost
  • Kategorie:A|Významnost A
  • Kategorie:B|Významnost B
  • Kategorie:C|Významnost C
  • Kategorie:D|Významnost D
  • Kategorie:O|Odkazová hesla
 • Profese
  • Kategorie:4- Antropolog|Antropolog
  • Kategorie:52- Archeolog|Archeolog
  • Kategorie:74- Architekt|Architekt
  • Kategorie:9- Astronom nebo astrolog|Astronom nebo astrolog
  • Kategorie:26- Bánský odborník nebo energetik|Bánský odborník nebo energetik
  • Kategorie:6- Botanik|Botanik
  • Kategorie:42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ|Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
  • Kategorie:81- Divadel. ředitel nebo majitel div. společnosti|Divadel. ředitel nebo majitel div. společnosti
  • Kategorie:83- Divadelní interpret nebo herec|Divadelní interpret nebo herec
  • Kategorie:37- Doprava, pošty, spoje|Doprava, pošty, spoje
  • Kategorie:82- Dramaturg, režisér nebo choreograf|Dramaturg, režisér nebo choreograf
  • Kategorie:8- Ekolog nebo ochránce přírody|Ekolog nebo ochránce přírody
  • Kategorie:19- Ekonom nebo statistik|Ekonom nebo statistik
  • Kategorie:54- Etnograf|Etnograf
  • Kategorie:16- Farmakolog nebo farmaceut|Farmakolog nebo farmaceut
  • Kategorie:85- Filmař nebo filmový podnikatel|Filmař nebo filmový podnikatel
  • Kategorie:56- Filozof|Filozof
  • Kategorie:20- Finančník nebo pojišťovák|Finančník nebo pojišťovák
  • Kategorie:87- Fotograf|Fotograf
  • Kategorie:2- Fyzik|Fyzik
  • Kategorie:13- Geodet nebo kartograf|Geodet nebo kartograf
  • Kategorie:12- Geograf|Geograf
  • Kategorie:11- Geolog|Geolog
  • Kategorie:53- Historik|Historik
  • Kategorie:40- Hospodářství - ostatní|Hospodářství - ostatní
  • Kategorie:78- Hudební interpret|Hudební interpret
  • Kategorie:77- Hudební skladatel|Hudební skladatel
  • Kategorie:27- Hutník nebo metalurg|Hutník nebo metalurg
  • Kategorie:14- Hydrolog|Hydrolog
  • Kategorie:3- Chemik nebo alchymista|Chemik nebo alchymista
  • Kategorie:55- Jazykovědec|Jazykovědec
  • Kategorie:71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury|Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
  • Kategorie:70- Knihovník nebo pracovník informatiky|Knihovník nebo pracovník informatiky
  • Kategorie:69- Knihtiskař nebo typograf|Knihtiskař nebo typograf
  • Kategorie:15- Lékaři|Lékaři
  • Kategorie:23- Lesník nebo myslivec|Lesník nebo myslivec
  • Kategorie:65- Literární historik, kritik nebo teoretik|Literární historik, kritik nebo teoretik
  • Kategorie:76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik|Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
  • Kategorie:1- Matematik|Matematik
  • Kategorie:66- Mecenáš|Mecenáš
  • Kategorie:84- Mecenáš div. umění|Mecenáš div. umění
  • Kategorie:80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života|Mecenáš nebo organizátor hudebního života
  • Kategorie:10- Meteorolog nebo klimatolog|Meteorolog nebo klimatolog
  • Kategorie:90- Módní návrhář|Módní návrhář
  • Kategorie:49- Náboženský nebo církevní činitel|Náboženský nebo církevní činitel
  • Kategorie:50- Náboženský publicista|Náboženský publicista
  • Kategorie:67- Nakladatel nebo vydavatel|Nakladatel nebo vydavatel
  • Kategorie:38- Obchod, služby, cestovní ruch|Obchod, služby, cestovní ruch
  • Kategorie:32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství|Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství
  • Kategorie:30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství|Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství
  • Kategorie:34- Odborník kožeděl. nebo gumárenského průmyslu|Odborník kožeděl. nebo gumárenského průmyslu
  • Kategorie:21- Odborník rostlinné výroby|Odborník rostlinné výroby
  • Kategorie:35- Odborník sklářství nebo keramiky|Odborník sklářství nebo keramiky
  • Kategorie:33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu|Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
  • Kategorie:22- Odborník živočišné výroby|Odborník živočišné výroby
  • Kategorie:25- Organizátor družstevnictví|Organizátor družstevnictví
  • Kategorie:39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče|Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče
  • Kategorie:36- Ostatní průmyslová odvětví|Ostatní průmyslová odvětví
  • Kategorie:62- Osvětový nebo veřejný činitel|Osvětový nebo veřejný činitel
  • Kategorie:5- Paleontolog|Paleontolog
  • Kategorie:61- Pedagog|Pedagog
  • Kategorie:48- Politický publicista|Politický publicista
  • Kategorie:31- Potravinář|Potravinář
  • Kategorie:44- Právník|Právník
  • Kategorie:41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu|Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
  • Kategorie:89- Průmyslový výtvarník|Průmyslový výtvarník
  • Kategorie:91- Představitel lidové tvorby|Představitel lidové tvorby
  • Kategorie:46- Představitel povstání do r. 1848|Představitel povstání do r. 1848
  • Kategorie:18- Představitel přírodních věd|Představitel přírodních věd
  • Kategorie:24- Představitel řemesel nebo cechů|Představitel řemesel nebo cechů
  • Kategorie:47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848|Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
  • Kategorie:51- Představitel volnomyšlenkářství nebo ateismu|Představitel volnomyšlenkářství nebo ateismu
  • Kategorie:64- Překladatel|Překladatel
  • Kategorie:68- Redaktor nebo žurnalista|Redaktor nebo žurnalista
  • Kategorie:79- Sběratel nebo upravivatel lidových písní|Sběratel nebo upravivatel lidových písní
  • Kategorie:57- Sociolog|Sociolog
  • Kategorie:75- Sochař nebo medailér|Sochař nebo medailér
  • Kategorie:63- Spisovatel|Spisovatel
  • Kategorie:59- Společnost - ostatní|Společnost - ostatní
  • Kategorie:72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury|Sportovec nebo činitel tělesné kultury
  • Kategorie:29- Stavař|Stavař
  • Kategorie:28- Strojař nebo elektrotechnik|Strojař nebo elektrotechnik
  • Kategorie:86- Televizní pracovník nebo reportér|Televizní pracovník nebo reportér
  • Kategorie:60- Teoretik kultury nebo kulturní politiky|Teoretik kultury nebo kulturní politiky
  • Kategorie:58- Teoretik nebo historik státu a práva|Teoretik nebo historik státu a práva
  • Kategorie:88- Umělecký řemeslník|Umělecký řemeslník
  • Kategorie:92- Umění - ostatní|Umění - ostatní
  • Kategorie:73- Uměnovědec nebo historik umění|Uměnovědec nebo historik umění
  • Kategorie:17- Veterinář|Veterinář
  • Kategorie:45- Voják nebo partyzán|Voják nebo partyzán
  • Kategorie:43- Významný představitel obecní správy|Významný představitel obecní správy
  • Kategorie:7- Zoolog|Zoolog
 • SEARCH
 • TOOLBOX
 • LANGUAGES