Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (NEUWIRTH_von_Neufels_Theodor_8.4.1830-13.10.1898)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

NEUWIRTH von Neufels Theodor 8.4.1830-13.10.1898

Z Personal
Theodor NEUWIRTH von Neufels
Narození 8.4.1830
Úmrtí 13.10.1898
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Theodor NEUWIRTH von Neufels