Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (OBSTZIERER_Vilém_1715-1761)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

OBSTZIERER Vilém 1715-1761

Z Personal
Vilém OBSTZIERER
Narození 1715
Úmrtí 1761
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Vilém OBSTZIERER