Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (OSTEN_Jan_23.11.1871-19.4.1921)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

OSTEN Jan 23.11.1871-19.4.1921

Z Personal
Jan OSTEN
Narození 23.11.1871
Úmrtí 19.4.1921
Povolání 63- Spisovatel


Jan OSTEN