Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PÍSNICE_z_Jan_1480)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PÍSNICE z Jan 1480

Z Personal
Jan PÍSNICE z
Narození 1480
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Jan PÍSNICE z