Historie verzí stránky „PEŠKOVÁ Marie 13.1.1935-17.3.2008“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace