Historie verzí stránky „PERGLER von Perglas Heinrich Simon 26.3.1871-17.12.1941“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace