Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PERNŠTEJNA_z_Jan_1.9.1475)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PERNŠTEJNA z Jan 1.9.1475

Z Personal
Jan PERNŠTEJNA z
Narození 1.9.1475
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Jan PERNŠTEJNA z