Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PEYREK_František_Xaver_1917-1968)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PEYREK František Xaver 1917-1968

Z Personal
František Xaver PEYREK
Narození 1917
Úmrtí 1968
Povolání 63- Spisovatel


František Xaver PEYREK