Historie verzí stránky „PFEIFFER Wenzel 15.6.1796-20.5.1857“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace