Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PINO_von_Friedenthal_Arthur_Georg_10.1.1843-29.10.1930)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PINO von Friedenthal Arthur Georg 10.1.1843-29.10.1930

Z Personal
Arthur Georg PINO von Friedenthal
Narození 10.1.1843
Úmrtí 29.10.1930
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Arthur Georg PINO von Friedenthal