Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PRAŽÁK_Josef_(Miroslav)_10.11.1860-6.2.1938)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PRAŽÁK Josef (Miroslav) 10.11.1860-6.2.1938

Z Personal
Josef (Miroslav) PRAŽÁK
Narození 10.11.1860
Úmrtí 6.2.1938
Povolání

55- Jazykovědec 56- Filozof

61- Pedagog


Josef (Miroslav) PRAŽÁK