Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (RADEMACHER_Karl_1800-1884)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

RADEMACHER Karl 1800-1884

Z Personal
Karl RADEMACHER
Narození 1800
Úmrtí 1884
Povolání 30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství


Karl RADEMACHER