Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ROŽMBERKA_z_Jošt_1488-1539)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ROŽMBERKA z Jošt 1488-1539

Z Personal
Jošt ROŽMBERKA z
Narození 1488
Úmrtí 1539
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Jošt ROŽMBERKA z