Historie verzí stránky „ROITH František 17.7.1877-5.9.1942“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace