Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ROKYTA_Jan_1530-1591)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ROKYTA Jan 1530-1591

Z Personal
Jan ROKYTA
Narození 1530
Úmrtí 1591
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan ROKYTA