Historie verzí stránky „ROSZKOPFOVÁ Marta 16.12.1947“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace