Historie verzí stránky „ROVENSKÁ Marie 14.5.1902-10.11.1974“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace