Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHERER_Johann_Baptist_Andre_24.6.1755-10.4.1844)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHERER Johann Baptist Andre 24.6.1755-10.4.1844

Z Personal
Johann Baptist Andre SCHERER
Narození 24.6.1755
Úmrtí 10.4.1844
Povolání 3- Chemik nebo alchymista


Johann Baptist Andre SCHERER