Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHROTH_Johann_11.2.1798-26.3.1856)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHROTH Johann 11.2.1798-26.3.1856

Z Personal
Johann SCHROTH
Narození 11.2.1798
Úmrtí 26.3.1856
Povolání

15- Lékaři

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Johann SCHROTH