Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SCHWARZENBERKU_ze_Josef_Adam_1722-1782)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SCHWARZENBERKU ze Josef Adam 1722-1782

Z Personal
Josef Adam SCHWARZENBERKU ze
Narození 1722
Úmrtí 1782
Povolání

84- Mecenáš div. umění

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Josef Adam SCHWARZENBERKU ze