Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SLUKA_Emanuel_11.12.1871)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SLUKA Emanuel 11.12.1871

Z Personal
Emanuel SLUKA
Narození 11.12.1871
Povolání 44- Právník


Emanuel SLUKA