Verze z 1. 3. 2015, 14:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (STELLWAG_von_Garion_Karl_28.1.1823)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

STELLWAG von Garion Karl 28.1.1823

Z Personal
Karl STELLWAG von Garion
Narození 28.1.1823
Povolání 15- Lékaři


Karl STELLWAG von Garion