Verze z 1. 3. 2015, 15:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (STRNAD_Karel_19.2.1871-20.10.1952)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

STRNAD Karel 19.2.1871-20.10.1952

Z Personal
Karel STRNAD
Narození 19.2.1871
Úmrtí 20.10.1952
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění


Karel STRNAD