Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (SUCHÝ_Jan_10.10.1944)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

SUCHÝ Jan 10.10.1944-24.8.2021

Z Personal
Jan SUCHÝ
Narození 10.10.1944
Místo narození Havlíčkův Brod
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury


Jan SUCHÝ

Literatura

Malá enc. led. hokeje, s.410; ČSp 25.7.1980; Štart 1971, č. 4; Tomeš III, 215;