Výsledky hledání

Z Personal

Stránky s odpovídajícím názvem

Stránky s odpovídajícím textem

 • malý orchestr, 1937–70; Toccata pro malý orchestr, 1947; Suita B dur pro
  9 KB (1 458 slov) - 10. 10. 2019, 14:53
 • Surveying Instruments, New York 1947; H. Loeffel, Das mathematische
  7 KB (1 075 slov) - 10. 10. 2019, 14:54
 • 6, 1936, passim; E. F. Burian, E. B., 1947; J. Němeček, Opera Národního
  5 KB (935 slov) - 10. 10. 2019, 14:58
 • Maryša, 1938; Císařovy nové šaty, 1947; Opera z pouti, 1955; Račte odpustit,
  10 KB (1 772 slov) - 26. 1. 2021, 16:36
 • dopisech 1–2, 1930, 1933; E. F. Burian, K. B., 1947, edice Kdo je kdo ?;
  8 KB (1 435 slov) - 10. 10. 2019, 15:05
 • Divy prasvěta, 1942; Lovci jeskynních medvědů, 1947; Ztracený svět, 1948;
  8 KB (1 396 slov) - 10. 10. 2019, 15:34
 • jejího kulturního odboru. 1947 se stal členem KSČ. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy externě
  5 KB (878 slov) - 10. 10. 2019, 15:39
 • | datum úmrtí = 18.4.1947 '''BURKA, Antonín,''' ''* 6. 3. 1886 Praha, † 18. 4. 1947 Praha, grafik''
  1 KB (193 slov) - 10. 10. 2019, 15:41
 • v Pardubicích. 1947 začal studovat na Vysoké škole válečné
  3 KB (558 slov) - 10. 10. 2019, 15:47
 • Káhira, 1939 Haag, 1947 Atlantic City, 1948 Brusel a Kodaň,
  5 KB (723 slov) - 10. 10. 2019, 15:49
 • Mezinárodních soutěží se naposled zúčastnil 1947, když
  4 KB (713 slov) - 10. 10. 2019, 15:58
 • Písemnictví na moravském Valašsku, 1947, s. 342; Vlastivěda střední a severní 1947, passim; A. Sivek, Dvojí jubileum O. B., in: Nová svoboda 23. 7. 1961;
  4 KB (721 slov) - 10. 10. 2019, 16:03
 • Edici Obzinových tisků. Jako poslední vyšly 1947 ''Zvonokosy'' byla likvidována 1947.
  4 KB (663 slov) - 23. 9. 2019, 15:49
 • v Plzni. 1947 se stal asistentem na 1. patologicko-anatomickém
  2 KB (304 slov) - 29. 9. 2019, 17:40
 • '''D:''' (výběr): České pohraničí (spoluautor), 1947; Sídla v Československu,
  4 KB (573 slov) - 3. 10. 2019, 18:42
 • V březnu 1947 nastoupil do Báňské a hutní společnosti,
  4 KB (624 slov) - 4. 10. 2019, 14:59
 • Divadlo, 1947, č. 8, s. 120; K. Vaněk, Velká opera se ruší, in: Rudé Právo 17.
  6 KB (886 slov) - 5. 10. 2019, 18:55
 • 1947.
  4 KB (609 slov) - 7. 10. 2019, 17:19
 • | datum narození = 12.12.1947 [[Kategorie:1947]]
  383 B (60 slov) - 1. 3. 2015, 15:04
 • Chicago 1947; Philosophical Foundations of Physics, in: Introduction to the
  5 KB (774 slov) - 11. 10. 2019, 14:42
 • | datum úmrtí = 3.4.1947 [[Kategorie:1947]]
  386 B (50 slov) - 1. 3. 2015, 15:04
 • …. Kühndel), 1942, passim; J. Springer, Co dala Haná české literatuře, 1947; AČP, s. 516; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské lit
  4 KB (764 slov) - 11. 10. 2019, 18:34
 • (''75 000 km za svobodu'', 1947) a o boji s Rommelovými armádami v severní Africe (''Velel jsem černochům'', 1947).
  4 KB (684 slov) - 11. 10. 2019, 18:28
 • …1946 ho pražské arcibiskupství jmenovalo čestným konzistorním radou, 1947 kanovníkem kolegiátní kapituly u Všech Svatých na Pražském hradě a
  12 KB (2 185 slov) - 11. 10. 2019, 18:40
 • …ho časopisu'' a 1975 jako redaktor ''Elektrotechnického časopisu SAV''. 1947 podnikl z pověření tehdejšího závodu Moravské elektrotechnické záv
  5 KB (787 slov) - 11. 10. 2019, 18:45
 • ''Alena'' (1947) a A. Staška ''O ševci Matoušovi'' (1948), konečně
  5 KB (866 slov) - 11. 10. 2019, 18:49
 • místopis Čech, Moravy a Slezska, 1947; J. Nečas, Literární průvodce pro
  4 KB (579 slov) - 11. 10. 2019, 18:56
 • i veršem (''Kohoutek jde do světa'', 1947 aj.), byl autorem rozhlasových …loutkové hry – výběr: Kašpárkovo čarování, 1941; O pyšné base, 1947;
  8 KB (1 483 slov) - 11. 10. 2019, 19:09
 • | datum úmrtí = 26.9.1947 '''BĚŠÍNSKÝ, Václav,''' ''* 10. 6. 1884 Nová Ves u Loun, † 26. 9. 1947 Praha, elektrotechnik''
  4 KB (583 slov) - 1. 10. 2019, 11:43
 • | datum narození = 1947 [[Kategorie:1947]]
  365 B (50 slov) - 1. 3. 2015, 15:04
 • byla zaměstnána v Národní knihovně v Praze. Od 1947 tam (1947). Soustavně se zabývala také dějinami knižní kultury.
  5 KB (829 slov) - 11. 10. 2019, 19:32
 • Slovanstvo kedysi a teraz, 1946; Odkazy z Londýna, 1947; Naše zahraniční politika, 1947; Spojené národy a niektoré z ich problémov, 1948; Korešpondencia
  8 KB (1 413 slov) - 11. 10. 2019, 19:57
 • 1947; Almanach lázní Československé republiky, 1949 (spoluautor); studie:
  7 KB (1 115 slov) - 11. 10. 2019, 19:59
 • patřil C. překlad ''Nového zákona'' (1. vyd. 1947). Překládal
  2 KB (342 slov) - 11. 10. 2019, 20:02
 • Celerin Josef Antonio.jpg|Josef Celerin jako Antonio ve Figarově svatbě, 1947
  4 KB (666 slov) - 11. 10. 2019, 18:27
 • Perníkové srdiečko; Rozprávka, 1947; Nie som už sám, 1955; Čaro a vidiny;
  5 KB (756 slov) - 12. 10. 2019, 11:52
 • úřadů města Plzně. 1947 dokončil vysokoškolské studium.
  4 KB (605 slov) - 11. 10. 2019, 19:31
 • s. 131n.; J. Augusta – M. Remeš, Úvod do všeobecné paleontologie, 1947,
  13 KB (2 261 slov) - 12. 10. 2019, 11:57
 • profesorkou. Řádné profesury se C. dočkala až 1947, v roce, Nobelpreis für Medizin 1947, in: Ch. Kerner (ed.), Nicht nur Madame Curie…
  11 KB (1 798 slov) - 12. 10. 2019, 11:59
 • Evropy. 1947 založil Evropskou parlamentní unii a stal
  8 KB (1 405 slov) - 12. 10. 2019, 12:05
 • byl 1940–42, připravili 1947 československou expozici
  6 KB (975 slov) - 12. 10. 2019, 12:18
 • za léta 1775–1900, 1947; týž, Bibliografie českých a slovenských prací o antice
  5 KB (824 slov) - 12. 10. 2019, 12:21
 • Po ukončení měšťanky 1947 začal C. studovat na brněnské
  8 KB (1 316 slov) - 12. 10. 2019, 12:23
 • život ve svobodném Brně, in: Taneční listy, 1947, s. 54n.; Přehled činnosti
  5 KB (792 slov) - 12. 10. 2019, 12:28
 • (1947), exilový sborník básnických textů z války ''Křik Koruny'' ''české'' (1947), ''Zápisník Hanuše Jurenky'' (1948), dva svazky díla
  5 KB (739 slov) - 12. 10. 2019, 12:29
 • sa naissance), in: Byzantinoslavica 18, 1947, s. 189n.; Český dopisovatel
  7 KB (1 191 slov) - 12. 10. 2019, 12:33
 • | datum narození = 19.11.1947 [[Kategorie:1947]]
  341 B (50 slov) - 1. 3. 2015, 15:04
 • | datum úmrtí = 28.9.1947 …ž ZIESCHE, Georg), * 6. 10. 1904 Žuricy (Säuritz, Německo), † 28. 9. 1947 Praha, právník, kulturní pracovník''
  2 KB (378 slov) - 12. 10. 2019, 12:39
 • | datum úmrtí = 31.2.1947 [[Kategorie:1947]]
  331 B (45 slov) - 1. 3. 2015, 15:04
 • doby husitské 1, 1947; Přehled veřejného práva ve střední Evropě. Studijní
  6 KB (992 slov) - 13. 10. 2019, 09:17
 • 11, 1947, s. 224n.; J. Mičík-Dolný, Dejiny dobrovoľného hasičského zboru,
  2 KB (294 slov) - 13. 10. 2019, 09:23
 • (1947). V 60. a 70. letech šířil své texty pod různými pseudonymy
  3 KB (565 slov) - 13. 10. 2019, 09:24
 • 1946 (režie); Znamení kotvy, 1947 (scénář a režie); Bílá tma; Muzikant,
  7 KB (1 220 slov) - 13. 10. 2019, 09:29
 • 1947.
  2 KB (375 slov) - 1. 10. 2019, 14:25
 • komor, in: Sborník Státního ústavu hydrologického, 1947, s. 53n.; Návrh
  7 KB (1 127 slov) - 13. 10. 2019, 09:13
 • ''poezie a prózy od roku 1918'' (1947), o rok později vydal soubor
  7 KB (1 161 slov) - 13. 10. 2019, 09:35
 • 1947; KSN 2, s. 426; LČL 1, s. 378n.
  2 KB (371 slov) - 13. 10. 2019, 09:35
 • Knížka ''Psáno do mraků'', vydaná až posmrtně 1947, byla
  30 KB (5 337 slov) - 13. 10. 2019, 09:38
 • (1946), ''Ratolest a vavřín'' (1947), ''Obrázky z domova'' (1953),
  22 KB (3 778 slov) - 13. 10. 2019, 09:40
 • 1942, ''Mezi dvěma ohni'', 1947). Po únorových událostech esejistických próz ''Dopis na věčnost'' (1947), několik knih satir
  4 KB (668 slov) - 13. 10. 2019, 09:48
 • ''Dějiny Prahy'' (1947), zpracoval její vývoj od 10. století
  4 KB (747 slov) - 13. 10. 2019, 09:48
 • v Československu. Od 1947 vedl nevelký Badatelský ústav
  10 KB (1 762 slov) - 13. 10. 2019, 09:59
 • Jitřenka se vdává, 1947; Pohádky na ruby; Dračí komedie; Matěj čaruje; '''L:''' R., Hejčínskému jubilantovi do památníku, in: Loutková scéna, 1947/48,
  5 KB (800 slov) - 13. 10. 2019, 10:01
 • 2), 1947, s. 84n.; K. Polák, O S. Č., 1949; M. Sedloň (ed.), Výbor z poezie,
  14 KB (2 498 slov) - 13. 10. 2019, 10:59
 • sociální demokracie v osvobozeneckém zápase 1939–1945, 1947, s. 45n.;
  3 KB (397 slov) - 13. 10. 2019, 11:05
 • Státního geologického ústavu ČSR 22, 1947, s. 271n.; Měřické podklady a hutních inženýrů 1, 1947, č. 1; Trigonometrické určování bodu složitým
  5 KB (888 slov) - 13. 10. 2019, 11:09
 • jedenkráte (P. Bezruč, 1944–45 provedena Opava 1947), Tři prosté písně ve
  3 KB (403 slov) - 13. 10. 2019, 11:20
 • 1947, ''Jizerské a Lužické hory'', 1948), k nimž namaloval vlastní ''Svět automobilů'' (1947) i do románu o automobilu ''Společnost''
  5 KB (907 slov) - 13. 10. 2019, 11:22
 • | datum narození = 1947 [[Kategorie:1947]]
  361 B (50 slov) - 1. 3. 2015, 15:04
 • a žil v rodišti. 1945 pobýval v Praze, 1947 v Itálii. Mezi jeho
  8 KB (1 440 slov) - 13. 10. 2019, 11:27
 • Č. byl 1947 jmenován řádným profesorem sociologie. Vedle
  8 KB (1 480 slov) - 13. 10. 2019, 11:27
 • z francouzštiny (François-Poncet, ''Berlín 1931–1938'', 1947;
  2 KB (359 slov) - 13. 10. 2019, 11:28
 • Soldán), 1941, 2. vyd. 1947 (pod vlastním jménem); Orlí hnízda a Březová
  4 KB (646 slov) - 13. 10. 2019, 11:42
 • kraj. Dostal se i do vládních funkcí: 3. 12. 1947 byl '''D:''' Větší moc národním výborům (s K. Gottwaldem a V. Kopeckým), 1947;
  5 KB (964 slov) - 13. 10. 2019, 11:52
 • samostatný projektant. Od 1945 působil na ČVUT, 1947
  3 KB (431 slov) - 13. 10. 2019, 11:59
 • 1947 ''Jan Roháč z Dubé'', 1949 ''Výlet pana Broučka do zlatých''
  4 KB (605 slov) - 13. 10. 2019, 12:13
 • | datum úmrtí = 7.12.1947 [[Kategorie:1947]]
  480 B (68 slov) - 1. 3. 2015, 15:04
 • obchodní akademie v Berouně. Druhý sňatek uzavřel 1947
  4 KB (727 slov) - 13. 10. 2019, 12:14
 • | datum úmrtí = 7.3.1947 …864 Dolení Paseky pod Ještědem (Rozstání u Českého Dubu), † 7. 3. 1947 Praha, spisovatelka, etnografka''
  3 KB (550 slov) - 13. 10. 2019, 12:16
 • a terapie nemocí vnitřních. Od 1947 vykonával funkci zastupujícího
  3 KB (482 slov) - 14. 10. 2019, 14:43
 • …ak mluví cepy'' (1936), ''Hra barev'' (1939), ''Studentská intermezza'' (1947). Vedle skladeb houslových
  7 KB (1 111 slov) - 21. 3. 2021, 15:26
 • uveřejnil v příručkách ''Šerm fleuretem a kordem'' (1947)
  2 KB (328 slov) - 21. 10. 2019, 16:25
 • plechu v Chomutově, 1947 se stal vedoucím výstavby '''D:''' Strojně technická příručka 1, 1947, 2, 1949 (spoluautor).
  2 KB (276 slov) - 14. 10. 2019, 14:58
 • (1947/48) a na Filozofické fakultě MU (1954/55). (1926–39) a pro učitele hudby a pohybového umění (1947
  13 KB (2 221 slov) - 21. 10. 2019, 17:12
 • soutěží (domov mládeže ve Vysočanech – 1947, 1961
  4 KB (662 slov) - 22. 10. 2019, 18:43
 • zákrsek (1942) a Bílá paní (1947), z ostatních Č. výpěstků
  5 KB (798 slov) - 14. 10. 2019, 15:10
 • funkci zůstal od května 1945 do léta 1947 i na ministerstvu zahraničních věcí v Praze. V prosinci 1947 byl jmenován
  3 KB (442 slov) - 14. 10. 2019, 15:09
 • 1941; Městečko na dlani, 1942; Parohy, 1947; Hostinec u Kamenného stolu,
  4 KB (768 slov) - 22. 10. 2019, 19:04
 • Kde-kdy-kdo: Literární místopis Čech, Moravy a Slezska, 1947; M. Kaňák,
  9 KB (1 648 slov) - 14. 10. 2019, 15:13
 • opět v Praze, ale záhy se přesunul do Anglie, kde se 1947
  4 KB (674 slov) - 27. 10. 2019, 12:48
 • vazbě. Národní soud ho však v dubnu 1947 zcela zprostil
  6 KB (1 005 slov) - 27. 10. 2019, 13:09
 • J. R. Vilímka Praha, 1947; NG Praha, 1961; Oblastní galerie Liberec, 1963; Luzern, Antverpy, Terst, 1947; Bienále Benátky, 1948, 1958; Bienále São
  5 KB (777 slov) - 27. 10. 2019, 13:41
 • v Rybitví. Od 1950, když mezitím dokončil 1947 Chemickotechnologickou
  2 KB (225 slov) - 14. 10. 2019, 15:32
 • | datum úmrtí = 5.1.1947 '''ČERNÝ, Rudolf''', ''* 20. 4. 1878 Mníšek pod Brdy, † 5. 1. 1947 Praha, flétnista, hudební skladatel''
  2 KB (388 slov) - 14. 10. 2019, 15:34
 • | datum úmrtí = 19.10.1947 [[Kategorie:1947]]
  412 B (57 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • a od 1947 zasedal v komisi pro pomístní názvosloví. 1930–41
  5 KB (888 slov) - 28. 10. 2019, 14:03
 • Osobnost, tvorba a boj, 1947; Staročeská milostná lyrika, 1948; První sešit Poezie francouzského odboje, 1947; Dílo Jiřího Ortena 1. Poezie, 1947;
  12 KB (2 085 slov) - 28. 10. 2019, 14:05
 • | datum úmrtí = 24.4.1947 [[Kategorie:1947]]
  343 B (41 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • dopisy z dvaačtyřicátého, 1947; Karel Marx, 1949, 3. doplněné vyd.
  5 KB (816 slov) - 28. 10. 2019, 15:44
 • 1945, s. 284–285; FH, K. Č., in: Práce 18. 5. 1947, s. 4; K. Tauš, Slovník novin, 1947, s. 323, 638; J. Kunc, Kdy zemřeli… 1967–1970 a 1935–1936,
  7 KB (1 159 slov) - 28. 10. 2019, 16:04
 • v ND (1947, 1957). Za svůj výkon získala cenu hl.
  5 KB (805 slov) - 30. 10. 2019, 16:38
 • 1947 pobývala studijně na pediatrických pracovištích ve Velké Británii a v USA. Od 1947 vedla jako přednostka
  4 KB (629 slov) - 15. 10. 2019, 10:41
 • pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin, 1947, s. 698; M. Č., Činohra
  7 KB (1 097 slov) - 2. 11. 2019, 20:10
 • (1948). V ''Sedmihlásku'' 1947 vydával seriál ''Vepřík a kůzle''. Psal
  7 KB (1 279 slov) - 2. 11. 2019, 20:13
 • '''L:''' OSN 6, s. 812 (jako Čouch); F. M. Bartoš, České dějiny 2/6, 1947, rejstřík;
  2 KB (422 slov) - 15. 10. 2019, 10:45
 • '''D:''' samostatné výstavy: Praha, JUV, 1936, 1947; Praha, Středočeská galerie, v boji za svobodu, 1947; Toman 1, s. 151, 2, s. 758; F. Peťas, Šedesátiny J. Č.,
  3 KB (530 slov) - 2. 11. 2019, 20:29
 • praxi, 1947; Matematické zábavy a hry, 1953.
  6 KB (1 058 slov) - 2. 11. 2019, 20:39
 • z přehlídky Jiráskův Hronov 1947 za režii Čapkovy hry ''Věc''
  7 KB (1 169 slov) - 2. 11. 2019, 21:02
 • i vedoucím ústavu analytické chemie VŠCHT. 1947 si rozšířil 1, 2, 1947; Návody pro cvičení v analyse plynu, 1948; Přednášky z fyzikálních
  5 KB (721 slov) - 15. 10. 2019, 10:53
 • 2. upravené vyd., 1947; Malá encyklopedie zemědělství. Souborný nástin rolnictví. 2. přepracované vyd., 1947 (s V. Kuhnem a J. Tesařem, předmluva
  6 KB (1 059 slov) - 15. 10. 2019, 10:55
 • čtenáře novin, 1947, s. 97, 392, 111, 129, 157, 194, 431, 436, 498, 508,
  6 KB (1 052 slov) - 15. 10. 2019, 10:56
 • tamtéž 10, 1912, s. 394; K. Engelmüller, O slávě herecké, 1947, s. 111–116;
  5 KB (781 slov) - 10. 11. 2019, 18:02
 • ''ke gymnazistům'' (1946) a sbírku próz ''Pětkrát Kolín'' (1947).
  4 KB (564 slov) - 27. 11. 2019, 17:32
 • a nová ústava, 1947; Antifierlinger 1. Politické paměti 1945–1949, 1993.
  6 KB (903 slov) - 27. 11. 2019, 18:01
 • K. Engelmüller, O slávě herecké 2, 1947, passim; V. Palivec, Literární místopis
  9 KB (1 603 slov) - 28. 11. 2019, 18:00
 • 1946: Prochor, M. Gorkij, Vassa Železnovová; 1947: Sedlák, J. Mahen, Mrtvé blatech; 1947: četař Vrba, Uloupená hranice; 1949: dělník Jarda Noha, Daleká
  8 KB (1 432 slov) - 17. 8. 2021, 15:48
 • 1945 byl jmenován 1. asistentem 1. oční kliniky. 1947 se …ní lékařství, 1945; Glaukom – příspěvek ke studiu jeho podstaty, 1947;
  3 KB (444 slov) - 22. 10. 2019, 11:03
 • Přírodovědecké fakultě Slovenské univerzity. 1947 se stal mimořádným …nanců školství a dalších organizací. Získal několik vyznamenání: 1947
  5 KB (763 slov) - 22. 10. 2019, 13:38
 • výstavy, výběr: Praha, SČUG Hollar, 1931, 1941, 1947, 1955, 1975; Praha, 1931; Brno, Galerie SVU, 1936; Brno, Dům umění, 1947; Brno, Kabinet
  7 KB (1 103 slov) - 1. 12. 2019, 19:33
 • (1947) ještě další komedii ''Polibek ze stadionu''. V 50. letech
  6 KB (997 slov) - 10. 12. 2019, 19:15
 • 2. vyd., Berlin – Wien 1947, tab. 61, s. 274, 392n., 409, 441; E. C. Kelly,
  6 KB (877 slov) - 10. 12. 2019, 19:17
 • 1937; L. Schönbauer, Das medizinische Wien, Wien 1947, s. 237; E. C.
  5 KB (857 slov) - 11. 12. 2019, 18:56
 • 1947 nastoupil do n. p. Československé naftové doly (vytvořeného
  7 KB (1 197 slov) - 22. 10. 2019, 18:19
 • pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin, 1947, s. 253; J. Vopravil, Slovník
  4 KB (736 slov) - 22. 10. 2019, 18:20
 • zeměpisného atlasu světa'' (1947), studii ''Kladsko politicky-zeměpisně''
  4 KB (723 slov) - 19. 12. 2019, 17:39
 • zkrácené vyd. 1947); Les Romains dans le territoire de la Tchécoslovaquie
  11 KB (1 857 slov) - 19. 12. 2019, 18:01
 • ''a tympány'' (1947). Patřil k nim též nonet ''Říkadla'' (1938), ''posílíš mír'' (1947, definitivní znění 1951) upomínající na
  6 KB (1 071 slov) - 19. 12. 2019, 19:11
 • kteří se spojili proti mocným, ''There were 3 men'' (1947,
  7 KB (1 210 slov) - 21. 12. 2019, 11:15
 • oblastech, 1947 (zvl. ot.); Klimatologie (Meteorologie a klimatologie), 1951,
  6 KB (1 006 slov) - 23. 10. 2019, 19:21
 • 1940; Tváří v tvář, 1947; Verše z pozůstalosti, 1994 (ed. F. Malý); Loučení, umění XX. století. 20. prosinec 1947–11. leden 1948, 1947 (úvod
  8 KB (1 322 slov) - 22. 12. 2019, 17:36
 • | datum úmrtí = 26.8.1947 [[Kategorie:1947]]
  415 B (54 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • a válka. 1947 byl na Karlově univerzitě jmenován profesorem
  3 KB (506 slov) - 24. 10. 2019, 17:26
 • Na slávu dunia kroky…, Bratislava [1947]; Fialôčka, Bratislava [1947]; Kytica
  3 KB (428 slov) - 24. 10. 2019, 17:34
 • suspendovala. Národní soud ho 1947 odsoudil k trestu dvou
  8 KB (1 424 slov) - 24. 10. 2019, 19:23
 • (1947). událostmi ovlivněné ''Milosrdenství'' (1947). Po 1948,
  6 KB (1 022 slov) - 24. 10. 2019, 19:45
 • místopředseda Klubu umělců, existujícího do 1947. Podílel ''Oresteiu'' (1947).
  5 KB (859 slov) - 3. 1. 2020, 11:41
 • M. Rutte, Šest podob českého herectví, 1947, s. 311; E. Janský, Národní
  6 KB (922 slov) - 3. 1. 2020, 13:57
 • prací); výběr: Řepařská fytopatologie, 1947; Ochrana cukrovky v přehledu,
  4 KB (652 slov) - 5. 1. 2020, 20:30
 • 1947, s. 241, 243, 351; ÖBL 1, s. 197n.; NDB 4, s. 102n.; E. Lesky, Die
  4 KB (666 slov) - 5. 1. 2020, 20:51
 • ''ženy'', 1947). Spojovala je s problematikou logiky jako nauky
  4 KB (700 slov) - 11. 1. 2020, 17:16
 • | datum úmrtí = 22.7.1947 [[Kategorie:1947]]
  338 B (45 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • zoologické společnosti 11, 1947, s. 10; E. C. Kelly, Encyclopedia
  7 KB (1 096 slov) - 4. 11. 2019, 19:46
 • (1947), a na pět věžových (1947–50), dominanty Baťovy třídy Morýsovy, Zlín (1947); věžové bodové domy, tamtéž (1947–50); třípatrové
  6 KB (900 slov) - 15. 1. 2020, 19:40
 • které postupně podléhalo totalitním tendencím. 1947 byl soudu, 1947; Právo v pojetí a díle presidenta dr. Edvarda Beneše, 1947;
  10 KB (1 655 slov) - 17. 1. 2020, 16:06
 • města Brna, 1946; Zemský dům v Brně, 1947; Morava v českém státě,
  6 KB (986 slov) - 17. 1. 2020, 16:40
 • …hru ''Malérečka'' pražské divadlo Uranie (1922, knižně 1924, 1933 a 1947). Od 1922 pracovala na dvoudílném Větším sociálním románem ''Kalužové'' (1947) D. literární dráhu zakončila. Koncem padesátých let připravila k vy
  4 KB (665 slov) - 5. 11. 2019, 17:31
 • | datum úmrtí = 15.3.1947 '''BARTOŇ, Antonín st.,''' ''* 9. 6. 1871 Vysoké nad Jizerou, † 15. 3. 1947 Vysoké nad Jizerou, lyžař''
  2 KB (334 slov) - 25. 9. 2019, 18:44
 • …y se natrvalo usídlil v Praze jako herec scén Realistického divadla (do 1947), Divadla státního filmu (do 1950) a Městských divadel pražských (do ''Nevíte o bytě?'' (1947, role Kučery) či v dobrodružném dramatu
  3 KB (481 slov) - 25. 1. 2020, 10:16
 • 1946, s.198–207 (s bibliografií); týž, J. V. D., in: Naše věda 25, 1947,
  7 KB (1 119 slov) - 25. 1. 2020, 10:25
 • Wien 1947, tab. 57, s. 264n., 344, 351, 369, 453; O. Matoušek, Lékaři
  7 KB (1 142 slov) - 26. 1. 2020, 11:44
 • byl. 1947 se habilitoval a byl jmenován soukromým
  5 KB (912 slov) - 26. 1. 2020, 11:48
 • strany v listopadu 1947. Po únoru 1948 se účastnil příprav …rních Čechách, 1947; Padlým hrdinům, s Janem Filipínským ml. (ed.), 1947.
  3 KB (490 slov) - 31. 1. 2020, 17:09
 • 1947, uzákonění nové pozemkové reformy po únoru 1948;
  6 KB (1 029 slov) - 31. 1. 2020, 19:41
 • 1947/48 přednášel na Přírodovědecké fakultě Slovenské univerzity.
  4 KB (712 slov) - 6. 11. 2019, 19:35
 • a kol., Přání v černobílé. Věty nad knihou, věty nad obrazy, 1947;
  6 KB (1 125 slov) - 31. 1. 2020, 20:08
 • snahami o sblížení se Sovětským svazem. Od podzimu 1947
  11 KB (2 015 slov) - 7. 2. 2020, 10:24
 • studijní cesty do Francie (1937, 1947, 1957), na Slovensko ze Strahovského kláštera, 1942; Jarní krajina s balkonem, 1947; Jeseníky,
  5 KB (853 slov) - 7. 2. 2020, 10:49
 • …hry. Byl vyznamenán Československým válečným křížem in memoriam (1947). Okresní knihovna ve Vyškově a základní škola v Orlové-Lutyni nesou …říjemný 1944; Mrtvá řeka, 1946 (2. vyd., 1971); Živ buď, neumírej, 1947; František chce být spravedlivý, 1966; povídky: Olza. Sedm žalmů, 193
  5 KB (880 slov) - 7. 2. 2020, 16:34
 • ''a dramatický prostor'', 1947) se zařadil k členům pražské strukturalistické
  7 KB (1 109 slov) - 31. 10. 2019, 10:30
 • ''a hvězd'' (1947), inspirovaný melodikou lidových písní a zážitky
  4 KB (635 slov) - 9. 2. 2020, 12:30
 • České za rok 1947 (1948) a Státní cenu za rok 1948 za námět (1947). Za námět a scénář k filmu ''Pan Habětín odchází'' (1949)
  5 KB (756 slov) - 9. 2. 2020, 12:47
 • ''Hastrman Ivan'' (1947). Po osvobození působil od jara 1945 se vrátil 1947 vydáním sborníku Slovenská politika včera
  6 KB (1 072 slov) - 9. 2. 2020, 14:29
 • redakci deníku ''Práce'' v Pardubicích. 1947 napsal pro mládež milostný historický příběh ''Dornička Masopustnice'', 1947
  5 KB (860 slov) - 31. 10. 2019, 11:49
 • kde od 1947 zastával místo asistenta a odborného asistenta, Mrštíků ''Rok na vsi'' (1947) a ''Pohádku máje'' (1947) V.Mrštíka.
  7 KB (1 148 slov) - 9. 2. 2020, 14:49
 • Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Tam byl 1947
  3 KB (556 slov) - 31. 10. 2019, 11:58
 • 1947, s. 41–42; MČE 2, s. 241; B. Balajka, Profil H. D., in: Nový život 9,
  7 KB (1 114 slov) - 31. 10. 2019, 12:01
 • Orlickými horami v červenci 1947 mu udělil čestné členství. Rybářství. Čítanka pro praktiky i zájemce, 1935 (2. vyd. 1947, s V. Dykem); Hodnocení loveckých trofejí zvěře spárkaté, 1936; Sign
  6 KB (1 089 slov) - 11. 2. 2020, 19:22
 • '''D:''' výběr: Zvěrolékařské názvosloví, 1947 (2. vyd., s L. Fialou, 1973; Rybářství. Čítanka pro praktiky i zájemce, 1935 (2. vyd. 1947,
  8 KB (1 265 slov) - 11. 2. 2020, 19:26
 • 1946 se habilitoval z pivovarnictví, 1947 nastoupil jako ředitel
  5 KB (881 slov) - 31. 10. 2019, 12:13
 • 1947; Typografické písmařství, 1948.
  5 KB (843 slov) - 31. 10. 2019, 12:14
 • se stal vojákem z povolání. 1947 jako externista maturoval na gymnáziu v Banské Bystrici. Od září 1947 do února následujícího
  5 KB (914 slov) - 11. 2. 2020, 20:01
 • 1926; Stavebně umělecké předpoklady protestantských církví, 1947.
  4 KB (586 slov) - 31. 10. 2019, 12:33
 • J. Weiss v dramatu ''Uloupená hranice'' (1947). Nejvíce se E.
  4 KB (712 slov) - 17. 2. 2020, 10:25
 • Leipzig 1980; samostatné výstavy: S. V. U. Purkyně, Praha, Plzeň, 1947; Das moderne Lichtbild in der ČSR, Vídeň 1947; Česká fotografie mezi
  5 KB (859 slov) - 17. 2. 2020, 14:23
 • Do Bratislavy se vrátil 1947 jako hostující profesor a téhož 116, 1947, s. 142–162; Predhistorický a protohistorický výskum na Slovensku
  10 KB (1 621 slov) - 26. 2. 2020, 11:24
 • (např. ''Na skále'', 1945, ''Mýtus XX. století'', 1947) i poezií (''Sonety''
  7 KB (1 116 slov) - 26. 2. 2020, 11:28
 • 1947 mu byla odhalena pamětní deska na jeho rodném
  8 KB (1 450 slov) - 26. 2. 2020, 16:13
 • prvý z Beskyd, 1947, s. 14; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české
  3 KB (503 slov) - 31. 10. 2019, 14:32
 • …ářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin, 2. vyd., 1947,
  6 KB (952 slov) - 26. 2. 2020, 16:29
 • 7 KB (1 143 slov) - 1. 3. 2020, 10:04
 • E. výprav, až v říjnu 1947 startovalo jeho auto Aero Minor
  6 KB (971 slov) - 1. 3. 2020, 10:23
 • speciálce AVU u V. Pukla. 1947 dostal roční stipendium francouzské
  4 KB (680 slov) - 31. 10. 2019, 14:48
 • (1947). Ve sbírce novel ''Opona tiše padá'' (1927) psychologicky
  4 KB (551 slov) - 6. 3. 2020, 11:29
 • únoru 1948 zničena. 1947 z něho E. stačil vydat alespoň výbor Malá finanční věda, 1946; Malá logika, 1947; Hospodářské soustavy, 1990;
  14 KB (2 554 slov) - 6. 3. 2020, 11:53
 • R. Procházka (ed.), 1947; MČE 2, s. 336; MSN 2, s. 595; KSN 4, s. 128;
  5 KB (864 slov) - 6. 3. 2020, 14:57
 • vlastivědné práce, 1947, s. 34; týž, Soupis map českých zemí 1, 1951,
  2 KB (366 slov) - 11. 11. 2019, 18:34
 • a umělecký vývoj města, 1947, s. 127–128, 140, 142, 148, 156, 160,
  6 KB (996 slov) - 11. 3. 2020, 09:59
 • a hutní výrobu a po jeho znárodnění se 1947 vrátil do
  8 KB (1 249 slov) - 11. 3. 2020, 11:57
 • passim; J. Springer, Co dala Haná české literatuře, 1947, s. 35; V. Spáčil,
  3 KB (564 slov) - 13. 1. 2021, 11:46
 • barvy, obrazové objekty, drapérie. 1947 se stal výtvarníkem
  5 KB (849 slov) - 13. 1. 2021, 12:34
 • na Malé Straně zatčen a 4. května 1947 odsouzen Národním soudem za propagaci fašismu, za činnost v období dru
  8 KB (1 461 slov) - 27. 11. 2019, 19:11
 • ''O starých českých muzikantech'' (1947). V rukopise zůstala
  4 KB (685 slov) - 9. 3. 2021, 12:16
 • za druhé světové války bojoval v československé armádě. 1947
  9 KB (1 489 slov) - 18. 3. 2021, 13:49
 • | datum úmrtí = 1947 [[Kategorie:1947]]
  461 B (58 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • …00, 202; Z. Wirth, Architekt J. G. 1880–1945. Posmrtná výstava červen 1947 (SVU Mánes, Praha); Toman 1, s. 260–262; M. Benešová, J. G., 1958; tá
  10 KB (1 613 slov) - 23. 3. 2021, 15:02
 • …anské škole a věnoval se výzkumu slovenských dějin 19. století. Od 1947 do 1952, kdy se habilitoval na Pedagogické fakultě Slovenské univerzity
  5 KB (761 slov) - 6. 12. 2019, 12:31
 • …ní dílo ''This Far Away Unknown Country'' ''– Malá neznámá země'' (1947). Po únorovém převratu se soustředil na tvorbu vědeckých, naučných,
  7 KB (1 115 slov) - 6. 12. 2019, 12:34
 • …tí. G. obdržel řadu domácích ocenění: pamětní medaili II. odboje (1947), medaili Univerzity Karlovy, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1965), …Martou, roz. Borčovou (sňatek 1937), měl dcery Annu (*1942) a Helenu (*1947), první manželku spisovatele Jiřího Gruši.
  12 KB (2 037 slov) - 3. 4. 2021, 14:33
 • …. Stloukal, J. G., in: ČČH 47, 1946, s. 106–123; F. M. Bartoš, J. G., 1947; ÖBL 2, s. 27–28; J. Marek, J. G., in: ĎaS 7, 1965, č. 3, s. 28–30;
  7 KB (1 281 slov) - 6. 4. 2021, 20:39
 • …nebude v dějepise, 1945; R. Těsnohlídek, 1946; Vysazená okna. Román, 1947; Perleťová květina, 1959; Čtení o veletrhu, 1961.
  4 KB (643 slov) - 6. 4. 2021, 21:24
 • …by a nasazen na nucené práce, v říjnu 1946 odsunut do Bavorska, kde od 1947 vyučoval. Působil na Otto-Friedrich-Universität v Bambergu, pak na Fried
  3 KB (451 slov) - 9. 4. 2021, 12:54
 • …ky a zkušenosti z druhé světové války (např. ''Čelem proti čelu'', 1947; ''Člověk není stěhovavý'', 1959; ''Z okna do okna'', 1973). Hrdiny sv
  4 KB (650 slov) - 9. 4. 2021, 13:16
 • …ovenských národních orgánů (tzv. třetí pražská dohoda). Na podzim 1947 souhlasil s vyvoláním politické krize na Slovensku. Centralizační kurs …nformy), který byl doprovázen také kritikou na adresu KSČ, G. od léta 1947 radikalizoval politický kurs strany a soustředil se na urychlené převze
  31 KB (5 338 slov) - 19. 1. 2021, 14:15
 • …ení vyznělo v jeho prospěch. V Národním divadle pracoval i po válce: 1947/48 byl šéfem činohry, 1948–50 náměstkem uměleckého ředitele, 1965
  7 KB (1 161 slov) - 14. 4. 2021, 13:35
 • '''D:''' výběr: Chudina městská v době předhusitské, 1947; Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století, 1950; Lebendige
  8 KB (1 312 slov) - 17. 8. 2021, 10:32
 • …meteorologické organizace (WMO), kterou za ČSR podepsal ve Washingtonu 1947. Publikoval také popularizační články, zdůrazňující vědecký zák
  4 KB (692 slov) - 21. 4. 2021, 12:48
 • …hova, Královských Vinohrad a Žižkova. Ke stému výročí narození mu 1947 byla na rodném domě odhalena pamětní deska.
  6 KB (917 slov) - 21. 4. 2021, 12:58
 • …y, 1960. Studie: Janáčkovy dopisy olomouckému Žerotínu, in: Tempo 20, 1947, s. 249–250; Neznámá činnost P. Křížkovského v Olomouci, in: Slezs
  8 KB (1 269 slov) - 21. 4. 2021, 13:19
 • …árodního divadla, 1918, s. 25–26; K. Engelmüller, O slávě herecké, 1947, s. 25–26, 117–118; ND a jeho předchůdci, s. 122–123 (se soupisem r
  4 KB (590 slov) - 28. 4. 2021, 13:13
 • …v Brně, kde se jako žák J. Macůrka zaměřil na česko-polské vztahy (1947/48 na stáži na Jagellonské univerzitě v Krakově). Tři roky učil v Su
  4 KB (706 slov) - 5. 5. 2021, 20:29
 • …, dcery holešovského stavitele; matčin bratr Vladimír Fischer (1870–1947) byl profesorem a 1931/32 rektorem brněnské techniky. Po otcově přelož …nové 1939–1945, 1947, s. 68–69; L. Jadrníček, Městečko Fryšták, 1947, s. 240–241; Medaile k 10. výročí smrti univ. prof. PhDr. V. G. 26. 1.
  8 KB (1 334 slov) - 14. 5. 2021, 13:16
 • …6–47 kulturní rubriku), ''Generaci'', ''Kvartu'', ''Listech'' (ročník 1947/48 redigoval s J. Chalupeckým),
  11 KB (1 908 slov) - 17. 5. 2021, 13:40
 • …il se příprav k založení akademického Ústavu pro českou literaturu (1947), od 1948 působil jako jeho vědecký tajemník a jednatel; podílel se na …v novočeské literatuře, in: Slovanství v českém národním životě, 1947, s. 120–132; Osobnost Franka Wollmana, in: Pocta Fr. Trávníčkovi a F.
  7 KB (1 179 slov) - 25. 5. 2021, 21:01
 • 1947 se podrobila náročné operaci a odešla do důchodu, literárně (1944) a zčásti autobiografickou ''Romanci'' (1944). Roku 1947
  3 KB (558 slov) - 24. 10. 2019, 17:20
 • 1947, s. 155; Kunc 1, s. 114; J. Kunc, Kdy zemřeli? Přehled českých spisovat
  4 KB (725 slov) - 2. 1. 2020, 11:05
 • Moravy a Slezska, 1947; 170 let píseckého gymnázia (1778–1948), 1948,
  5 KB (889 slov) - 6. 11. 2019, 19:36
 • literatury (''Ruská lidová říkadla'', 1945; ''Zelená ratolest'', 1947). děl (F. M. Dostojevskij: ''Strýčinkovy námluvy'', 1947,
  4 KB (629 slov) - 24. 10. 2019, 17:38
 • | datum úmrtí = 5.1.1947 [[Kategorie:1947]]
  367 B (45 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • …vě; následně obviněn z kolaborace s Němci, načas nesměl publikovat, 1947 bylo trestní řízení zastaveno. 1950 se stal redaktorem Pragopressu, 195 …, 1943; Thomas Alva Edison, 1947; Vojta Náprstek, 1947; Lidé a technika, 1947; Člověk hledá síly, 1948; Z dětství naší elektrotechniky, 1953. Roz
  6 KB (925 slov) - 15. 12. 2019, 15:08
 • 13 KB (2 136 slov) - 22. 6. 2021, 13:39
 • …derní hudba, 1936, s. 147–148; L. Kundera, P. H., in: Náš rozhlas 14, 1947, č. 4, s. 3; K. Berman, Vzpomínka na skladatele P. H., in: Hudební rozhl
  6 KB (971 slov) - 23. 6. 2021, 15:24
 • …d. Nečasovou), 1924–38 s Hannou Waldeckovou (s níž měl syna) a od 1947 s Hertou Doctorovou. Kromě díla prozaického a publicistického 1922–
  5 KB (757 slov) - 23. 6. 2021, 15:43
 • …, s. 136–137; OSND 2/2, s. 988; Z. Tobolka, Za svobodu a socialismus, 1947, passim; PSD 1, s. 220; Y. Bourdet, Dictionnaire biographique du mouvement
  8 KB (1 385 slov) - 1. 7. 2021, 13:40
 • Po osvobození byl zatčen, 1947 odsouzen pražským mimořádným lidovým soudem na čtyři roky vězení,
  7 KB (1 211 slov) - 7. 3. 2020, 16:36
 • …Edvard Beneš, hlubina bezpečnosti, 1947; V drápech bestie. Buchenwald, 1947; The brown Beast. The Concentration Camp Europe under the Rule of Hitler, 1
  5 KB (866 slov) - 29. 7. 2021, 12:35
 • …ště založil i  na obnovené Palackého univerzitě v Olomouci, kde od 1947 také několik let učil. Pro potřeby praktické výuky napsal učebnice a
  5 KB (779 slov) - 2. 8. 2021, 20:40
 • 6 KB (1 002 slov) - 31. 3. 2020, 11:20
 • …omovem H. vykreslil v krátké básnické próze ''Já se tam vrátím'' (1947), v níž se rodný kraj stal protiváhou onoho „nikde“, s takovou na
  16 KB (2 869 slov) - 16. 8. 2021, 12:33
 • …, 1906; A. A. Bogomolec, Prodloužení života, 1946; I. A. Krylov, Bajky, 1947.
  6 KB (1 055 slov) - 16. 8. 2021, 12:52
 • …a''. 1946 byl jako představitel českého válečného aktivismu zatčen, 1947 odsouzen do vězení, bezprostředně po
  3 KB (492 slov) - 14. 2. 2021, 10:21
 • …h, 1931; Zvěrolékařské názvosloví, 1939 (s kol., 2., doplněné vyd. 1947, s kol.); Zvěrolékařský rádce pro zemědělce a chovatele domácích a
  4 KB (721 slov) - 19. 2. 2021, 09:45
 • brigádu do kladenského dolu, 1947 podnikl studijní cestu do …kem soli'' (1949). Nábožensky byla motivována ''Legenda o Tomášovi'' (1947). Po druhé světové válce v jeho díle sílil
  3 KB (540 slov) - 22. 2. 2021, 14:39
 • Na legendární cestu kolem světa vyrazili H. a Zikmund z Prahy 22. dubna 1947 se stříbrnou Tatrou T 87. Přes Německo
  8 KB (1 459 slov) - 1. 3. 2021, 10:15
 • 1947, 1956) a ''Podnebí a člověk'' (1924), jsou zaměřeny také
  6 KB (1 051 slov) - 1. 3. 2021, 11:18
 • | datum úmrtí = 22.8.1947 '''HARLAS, František Xaver''', ''* 8. 2. 1865 Praha, † 22. 8. 1947 Praha, historik umění, muzeolog, spisovatel, malíř''
  5 KB (777 slov) - 2. 3. 2021, 09:59
 • | datum úmrtí = 18.3.1947 '''HARTMANN, Antonín''' (Otakar), ''* 3. 8. 1864 Mladá Vožice, † 18. 3. 1947 Praha, právník, státní úředník, odborný spisovatel''
  8 KB (1 353 slov) - 9. 3. 2021, 09:26
 • G. Bahr, L. von H., 1947 (disertační práce, Universität Wien); M. Somr a kol.,
  8 KB (1 390 slov) - 10. 3. 2021, 18:11
 • …m odboru ministerstva informací a 1947–50 v jeho americkém oddělení. 1947 si zapsala angličtinu a estetiku na Filozofické fakultě UK, avšak studi pod jménem Libuše Jurášová); T. S. Eliot, Pustá země, 1947 (s J. Chalupeckým); E. A. Poe, Případ pana Valdemara, 1948; E. Dickinson
  7 KB (1 111 slov) - 15. 3. 2021, 21:55
 • | datum úmrtí = 14.4.1947 [[Kategorie:1947]]
  368 B (51 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • | datum úmrtí = 11.12.1947 [[Kategorie:1947]]
  574 B (77 slov) - 20. 11. 2019, 11:05
 • | datum úmrtí = 3.9.1947 [[Kategorie:1947]]
  444 B (56 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • | datum úmrtí = 7.4.1947 [[Kategorie:1947]]
  594 B (70 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • | datum úmrtí = 2.10.1947 [[Kategorie:1947]]
  576 B (74 slov) - 13. 1. 2020, 20:08
 • vily i na brněnskou fakultu, kde znovu krátce přednášel. 1947 K. Kroftovi (1947). Zabýval se také děním kolem revolučního roku 1848, mj. nábožensko
  9 KB (1 593 slov) - 23. 3. 2021, 14:00
 • stál už od 1945 externě. 1947 obhájil titul Dr. techn. a začal
  7 KB (1 170 slov) - 18. 1. 2020, 10:59
 • předsednictva vlády ČSR, od 1947 působil jako vedoucí oddělení
  3 KB (473 slov) - 31. 10. 2019, 10:41
 • | datum úmrtí = 7.6.1947 [[Kategorie:1947]]
  440 B (58 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • | datum úmrtí = 8.3.1947 [[Kategorie:1947]]
  613 B (80 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • | datum narození = 27.3.1947 [[Kategorie:1947]]
  362 B (51 slov) - 1. 3. 2015, 15:05
 • | datum úmrtí = 5.7.1947 [[Kategorie:1947]]
  429 B (52 slov) - 1. 3. 2015, 15:05

Ukázat (250 předchozích | 250 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).