Historie verzí stránky „TRAUTMANN Reinhold 16.1.1883-4.10.1951“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace