Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (VÁPENKA_Milan_4.5.1943)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

VÁPENKA Milan 4.5.1943-1.2.2013

Z Personal
Milan VÁPENKA
Narození 4.5.1943
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury


Milan VÁPENKA